Navigacija

Upravljanje rizicima u postupcima kontrolisanja/sertifikacije

11.09.2019.Informativni materijal

Upravljanje rizicima u postupcima kontrolisanja/sertifikacije - Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti "Akreditacija i ocenjivanje usaglašenosti - mi smo svet!" - Kombank dvorana, Beograd, 11.09.2019.