Navigacija

Efektivnost internih provera i preispitivanja od strane rukovodstva

11.09.2019.Informativni materijal

Efektivnost internih provera i preispitivanja od strane rukovodstva - Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti "Akreditacija i ocenjivanje usaglašenosti - mi smo svet!" - Kombank dvorana, Beograd, 11.09.2019.