Navigacija

Identifikacija slabih mesta u sistemima menadžmenta tela za ocenjivanje usaglašenosti

11.09.2019.Informativni materijal

Identifikacija slabih mesta u sistemima menadžmenta tela za ocenjivanje usaglašenosti - Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti "Akreditacija i ocenjivanje usaglašenosti - mi smo svet!" - Kombank dvorana, Beograd, 11.09.2019.