Navigacija

Planovi ATS za naredni period (kratak osvrt na izmenjena dokumenta i planovi za naredne izmene)

11.09.2019.Informativni materijal

Planovi ATS za naredni period (kratak osvrt na izmenjena dokumenta i planovi za naredne izmene) - Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti "Akreditacija i ocenjivanje usaglašenosti - mi smo svet!" - Kombank dvorana, Beograd, 11.09.2019.