Navigacija

Smernice za iskazivanje obima akreditacije sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta ATS-UP 12

05.09.2019.Procedure/Uputstva

Smernice za iskazivanje obima akreditacije sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta ATS-UP12, izdanje/izmena: 2/1, usvojeno: 05.09.2019.