Navigacija

Prezentacija Biljane Tomić Pravila akreditacije

05.06.2009.Informativni materijal

Prezentacija Biljane Tomić Pravila akreditacije na 5. godišnjoj Konferencije NTK za akreditovane laboratorije – Razvoj i primena QM u akreditovanim laboratorijama JUSK Međunarodne konvencije o kvalitetu/ YUSQ ICQ 2009, Beograd 3. jun 2009. godine