Navigacija

Kontrolna lista za ocenjivanje sertifikacionih tela za sertifikaciju osoba prema SRPS ISO/IEC 17024:2012

15.07.2019.Prijave/Obrasci

Kontrolna lista za ocenjivanje sertifikacionih tela za sertifikaciju osoba prema SRPS ISO/IEC 17024:2012, 2/0 od 15.07.2019.