Navigacija

Kontrolna lista za ocenjivanje sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta prema SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

15.07.2019.Prijave/Obrasci

Kontrolna lista za ocenjivanje sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta prema SRPS ISO/IEC 17021-1:2015, 2/0 od 15.07.2019.