Navigacija

Zajedničko saopštenje IAF-a i ILAC-a povodom Svetskog dana akreditacije 2019. godine

17.04.2019.Informativni materijal

Zajedničko saopštenje Xiao Jianhua, presedavajućeg IAF-a i Etty Feller, presedavajuće ILAC-a povodom Svetskog dana akreditacije 2019. godine na temu: Akreditacja - dodavanje vrednosti lancima snabdevanja