Navigacija

Pravila akreditacije

23.01.2009.Informativni materijal

Prezentacija Biljane Tomić - Pravila akreditacije, seminar "Sa akreditacijom u Evropu" za akreditovane organizacije, ocenjivače i tehničke eksperte, "Centar Sava", 22. januar 2009.