Navigacija

Učešće ATS-a na Evropskoj nedelji kvaliteta - ENK 2018 u Novom Sadu

05.12.2018.Informativni materijal

Prezentacija Ivana Gagića, ATS "Prelasci na nova izdanja standarda u duhu zahteva EA/IAF dokumenata" na Evropskoj nedelji kvaliteta JUSK ENK 2018