Navigacija

Uloga vodećih i tehničkih ocenjivača i tehničkih eksperata

23.01.2009.Informativni materijal

Prezentacija Jasne Stojanović - Uloga vodećih i tehničkih ocenjivača i tehničkih eksperata u procesu ocenjivanja za potrebe akreditacije, seminar "Sa akreditacijom u Evropu" za akreditovane organizacije, ocenjivače i tehničke eksperte, "Centar Sava", 22. januar 2009.