Navigacija

Zahtevi standarda SRPS ISO/ IEC 17025 i SRPS ISO/ IEC 17020

23.01.2009.Informativni materijal

Prezentacija mr Natalije Jovičić Zarić - Zahtevi standarda SRPS ISO/ IEC 17025 i SRPS ISO/ IEC 17020 za koja su potrebna dodatna objašnjenja (aspekt akreditovanih organizacija) , seminar "Sa akreditacijom u Evropu" za akreditovane organizacije, ocenjivače i tehničke eksperte, "Centar Sava", 22. januar 2009.