Navigacija

Novi trendovi i regulative u oblasti organske proizvodnje Nikola Kostić

07.06.2018.Informativni materijal

NOVI TRENDOVI I REGULATIVE U OBLASTI ORGANSKE PROIZVODNJE, Prezentacija Nikole Kostića, rukovodioca odeljenja za akreditaciju kontrolnih i sertifikacionih tela, na 10. specijalnoj konferencija – Nacionalni sistem akreditacije koja je održana 07.06.2018. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu, u okviru  15-te Međunarodne konvencije o kvalitetu - UASQ 2018