Navigacija

Razmišljanje zasnovano na riziku– izazov za laboratorije i akreditaciona tela Milica Jovčić

07.06.2018.Informativni materijal

RAZMIŠLJANJE ZASNOVANO NA RIZIKU– IZAZOV ZA LABORATORIJE I AKREDITACIONA TELA, Prezentacija Milice Jovčić,  pomoćnik direktora za za proces akreditacije, na 10. specijalnoj konferencija – Nacionalni sistem akreditacije koja je održana 07.06.2018. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu, u okviru  15-te Međunarodne konvencije o kvalitetu - UASQ 2018