Navigacija

Korišćenje akreditacije u oblastima regulisanim zakonima i propisima Radivoje Nikoličić

07.06.2018.Informativni materijal

KORIŠĆENJE AKREDITACIJE U OBLASTIMA REGULISANIM ZAKONIMA I PROPISIMA, Prezentacija Radivoja Nikoličića,  pomoćnik direktora za saradnju sa državnim organima, na 10. specijalnoj konferencija – Nacionalni sistem akreditacije koja je održana 07.06.2018. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu, u okviru  15-te Međunarodne konvencije o kvalitetu - UASQ 2018