Navigacija

KRUPNIM KORACIMA KA NAREDNIH 20 GODINA-VIZIJA ATS prof. dr Aco Janićijević

07.06.2018.Informativni materijal

KRUPNIM KORACIMA KA NAREDNIH 20 GODINA-VIZIJA ATS, Prezentacija prof. dr Aca Janićijevića, v.d. direktora ATS-a, na 10. specijalnoj konferencija – Nacionalni sistem akreditacije koja je održana 07.06.2018. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu, u okviru  15-te Međunarodne konvencije o kvalitetu - UASQ 2018