Navigacija

Unapređenje i izmena dokumenata

23.01.2009.Informativni materijal

Prezentacija mr Vide Živković - Unapređenje i izmena dokumenata ATS značajnih za kriterijume i sprovođenje postupka akreditacije , seminar "Sa akreditacijom u Evropu" za akreditovane organizacije, ocenjivače i tehničke eksperte, "Centar Sava", 22. januar 2009.