Navigacija

Politika ATS-a i novine u radu ATS-a

23.01.2009.Informativni materijal

Prezentacija dr Dejana Krnjaića - Politika ATS-a i novine u radu ATS-a i Nova regulativa EU o stavljanju roba na tržište, akreditaciju i nadzor na tržištu , seminar "Sa akreditacijom u Evropu" za akreditovane organizacije, ocenjivače i tehničke eksperte, "Centar Sava", 22. januar 2009.