Navigacija

Tumačenje MUP-a u vezi Pravilnika o posebnim uslovima za ovlašćivanje kontrolnih tela

01.06.2017.Odluke u vezi sa akreditacijom

Akt Ministarstva unutrašnjih poslova broj 01-91/17-2, od 17. marta 2017. godine