Navigacija

Sertifikat IAF MLA sporazum za sertifikaciju osoba

10.11.2016.Promotivni materijal

ATS je 20. oktobra 2016. godine potpisao IAF MLA sporazum za oblast sertifikacije osoba.