Navigacija

Sistem akreditacije u Republici Srbiji - stanje i perspektive

13.05.2016.Informativni materijal

Sistem akreditacije u Republici Srbiji - stanje i perspektive, Radivoje Nikoličić,  ATS, savetnik direktora