Navigacija

Strategija unapređenja sistema infrastrukture kvaliteta za period 2015-2020

02.12.2015.Informativni materijal

Strategija unapređenja sistema infrastrukture kvaliteta za period 2015-2020, usvojena u oktobru 2015. godine