Navigacija

CE Marking of Machinery - Introduction - Edwin Schmitt, Stephan Helmprobst

30.09.2008.Informativni materijal

CE Marking of Machinery - Introduction - Edwin Schmitt, Stephan Helmprobst, .ppt prezentacije sa seminara o EU direktivi o bezbednosti mašina – Machinery directive – 98/37/EC, odnosno njene revizije 2006/42/EC održanog 17. i 18. septembra u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja