Navigacija

Upravljanje rizikom u medicinskim laboratorijama – zahtev SRPS EN ISO 15189

05.06.2015.Informativni materijal

Upravljanje rizikom u medicinskim laboratorijama – zahtev SRPS EN ISO 15189, dr Ljubinka Gligić, ATS