Navigacija

Efektivnost sistema menadžmenta (zahtevi referentnih dokumenata za akreditaciju)

12.06.2014.Informativni materijal

Efektivnost sistema menadžmenta (zahtevi referentnih dokumenata za akreditaciju) - mr Milica Jovčić, ATS