Navigacija

Najnoviji izazovi za Sektor za infrastrukturu kvaliteta

01.06.2014.Informativni materijal

Najnoviji izazovi za Sektor za infrastrukturu kvaliteta – mr Jelena Popović, pomoćnik ministra, Ministarstvo privrede