Navigacija

Kompetentnost proveravača: novina koja donosi kvalitet više (SPRS ISO/IEC 17021:2011)

01.06.2014.Informativni materijal

Kompetentnost proveravača: novina koja donosi kvalitet više (SPRS ISO/IEC 17021:2011)Jovana Zečević, ATS