Navigacija

Akreditacija u službi zaštite javnog interesa, opšteg zdravlja, bezbednosti i zaštite potrošača

16.05.2008.Informativni materijal

Prezentacija Dejana Krnjaića na seminaru "Akreditacija u sistemu kvaliteta i bezbednosti hrane", Novi Sad, 14. maj 2008.