Navigacija

Kriterijumi za akreditaciju i smernice za ocenjivanja sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda u oblasti organske proizvodnje ATS-UP26

18.09.2017.Procedure/Uputstva

Kriterijumi za akreditaciju i smernice za ocenjivanja sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda u oblasti organske proizvodnje ATS-UP26 - izdanje/izmena: 1/1 - usvojeno: 18.09.2017.