Navigacija

Akreditacija laboratorija za fleksibilni obim akreditacije

10.06.2013.Informativni materijal

Prezentacija "Akreditacija laboratorija za fleksibilni obim akreditacije" - dr Bratrislav Milošević, ATS, peta Specijalna konferencija „Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj” , 05. jun 2013. godine, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu