Navigacija

Smernice za primenu SRPS ISO/IEC 17025 pri ocenjivanju i akreditaciji laboratorija koje obavljaju senzorska ispitivanja

10.06.2013.Informativni materijal

Prezentacija "Smernice za primenu SRPS ISO/IEC 17025 pri ocenjivanju i akreditaciji laboratorija koje obavljaju senzorska ispitivanja" - Jelena Stojanović, ATS, peta Specijalna konferencija „Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj” , 05. jun 2013. godine, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu