Navigacija

Akreditacija za poslove uzorkovanja

10.06.2013.Informativni materijal

Prezentacija "Akreditacija za poslove uzorkovanja" - Ljiljana Markićević, ATS, peta Specijalna konferencija „Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj” , 05. jun 2013. godine, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu