Navigacija

Nova dokumenta ATS-a za akreditaciju provajdera za ispitivanje osposobljenosti prema SRPS ISO/IEC 17043

10.06.2013.Informativni materijal

Prezentacija "Nova dokumenta ATS-a za akreditaciju provajdera za ispitivanje osposobljenosti prema SRPS ISO/IEC 17043" - dr Ljubinka Gligić, ATS, peta Specijalna konferencija „Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj” , 05. jun 2013. godine, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu