Navigacija

Kvalitet u poljoprivredno-prehrambenom sektoru – trenutno stanje i perspektive

15.05.2008.Informativni materijal

Prezentacija Lorenca Tijonea na seminaru "Akreditacija u sistemu kvaliteta i bezbednosti hrane", Novi Sad, 14. maj 2008.