Navigacija

Lista dokumenata koji sadrže zahteve koje treba da ispuni podnosilac prijave za akreditaciju i akreditovano telo za ocenjivanje usaglašenosti ATS-UP01

04.02.2019.Procedure/Uputstva

Lista dokumenata koji sadrže zahteve koje treba da ispuni podnosilac prijave za akreditaciju i akreditovano telo za ocenjivanje usaglašenosti ATS-UP01 -  izdanje/izmena: 7/1 - usvojena 04.02.2019. godine