Navigacija

Smernice za primenu SRPS ISO/IEC 17025:2006 pri ocenjivanju i akreditaciji laboratorija koje obavljaju mikrobiološka ispitivanja ATS-UP27

18.09.2017.Procedure/Uputstva

Smernice za primenu SRPS ISO/IEC 17025:2006 pri ocenjivanju i akreditaciji laboratorija koje obavljaju mikrobiološka ispitivanja ATS-UP27 - izdanje/izmena: 1/1 - usvojeno: 18.09.2017.