Navigacija

Struktura, nezavisnost, kompetentnost - zahtevi u novim izdanjima ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024

23.01.2013.Informativni materijal

Prezentacija "Struktura, nezavisnost, kompetentnost - zahtevi u novim izdanjima ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024" - Ljubica Živanić, ATS, Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti ATS-a „ATS u Evropi i svetu – značaj potpisanih sporazuma“, 24. januar 2013. godine, Centar „Sava“