Navigacija

Politika EA u vezi šema ocenjivanja usaglašenosti (validacija, sadržaj, način prihvatanja)

23.01.2013.Informativni materijal

Prezentacija "Politika EA u vezi šema ocenjivanja usaglašenosti (validacija, sadržaj, način prihvatanja)" - Ljiljana Markićević, ATS, Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti ATS-a „ATS u Evropi i svetu – značaj potpisanih sporazuma“, 24. januar 2013. godine, Centar „Sava“