Navigacija

Predstavljanje projekta "Strategija razvoja infrastrukture kvaliteta" GIZ/ACCESS

23.01.2013.Informativni materijal

Predstavljanje projekta "Strategija razvoja infrastrukture kvaliteta" GIZ/ACCESS - Helmut Mairhofer, GIZ, Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti ATS-a „ATS u Evropi i svetu – značaj potpisanih sporazuma“, 24. januar 2013. godine, Centar „Sava“