Navigacija

ATS u Evropi i svetu, značaj potpisanih sporazuma

23.01.2013.Informativni materijal

Prezentacija "ATS u Evropi i svetu, značaj potpisanih sporazuma" - Jasna Stojanović, v.d. direktora ATS-a, Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti ATS-a „ATS u Evropi i svetu – značaj potpisanih sporazuma“, 24. januar 2013. godine, Centar „Sava“