Navigacija

Dosadašnje iskustvo u primeni Pravila o učešću PT i ILC programima

07.06.2012.Informativni materijal

Prezentacija Ljiljane Markićević "Dosadašnje iskustvo u primeni pravila o učešću u međulaboratorijskim poređenjima i programima za ispitivanje osposobljenoati ATS-PA02" na Četvrtoj specijalnoj konferenciji "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj“ u okviru JUSK ICQ 2012 – International Convention on Quality UASQ - 2012 , Beograd, 6.06.2012. godine