Navigacija

Novosti u radu CASCO komiteta - Aspekt serije standarda ISO/IEC 17000

07.06.2012.Informativni materijal

Prezentacija Jovane Zečević "Novosti u radu CASCO komiteta - Aspekt serije standarda ISO/IEC 17000, Zahtevi standarda ISO/IEC 17065 i ISO/IEC 17024" na Četvrtoj specijalnoj konferenciji "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj“ u okviru JUSK ICQ 2012 – International Convention on Quality UASQ - 2012 , Beograd, 06.06.2012. godine