Navigacija

Smernice za primenu pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe ATS-UP22

30.07.2013.Procedure/Uputstva

Smernice za primenu pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Sl.glasnik RS“ br. 87/11) u postupku akreditacije tela za ocenjivanje usaglašenosti ATS-UP22 - izdanje/izmena: 1/1 - usvojena u julu 2013. godine