Navigacija

Usklađivanje tehničkih propisa Republike Srbije sa propisima Evropske unije

26.01.2012.Informativni materijal

Prezentacija "Usklađivanje tehničkih propisa Republike Srbije sa propisima Evropske unije – najnovije aktivnosti MERR-a" - mr Jelena Popović, pomoćnik ministra, MERR, Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti ATS-a „ATS u Evropi i svetu – priznavanje sistema akreditacije“, 25. januar 2012. godine, Centar „Sava“