Navigacija

Dosadašnja iskustva u akreditaciji kontrolnih tela za kontrolisanje merila za koje je obavezno....

26.01.2012.Informativni materijal

Prezentacija "Dosadašnja iskustva u akreditaciji kontrolnih tela za kontrolisanje merila za koje je obavezno overavanje" - Ljubica Živanić, ATS , Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti ATS-a „ATS u Evropi i svetu – priznavanje sistema akreditacije“, 25. januar 2012. godine, Centar „Sava“