Navigacija

Predstavljanje regionalnog IPA 2011 projekta

26.01.2012.Informativni materijal

Prezentacija "Predstavljanje regionalnog IPA 2011 projekta - Infrastruktura kvaliteta u zemljama zapadnog Balkana i Turskoj“ – David Norris, vođa regionalnog IPA projekta, Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti ATS-a „ATS u Evropi i svetu – priznavanje sistema akreditacije“, 25. januar 2012. godine, Centar „Sava“