Navigacija

Dosadašnja iskustva u akreditaciji laboratorija u skladu sa zahtevima Pravilnika ....

26.01.2012.Informativni materijal

Prezentacija "Dosadašnja iskustva u akreditaciji laboratorija u skladu sa zahtevima Pravilnika o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa" – dr Bratislav Milošević, ATS, Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti ATS-a „ATS u Evropi i svetu – priznavanje sistema akreditacije“, 25. januar 2012. godine, Centar „Sava“