Navigacija

Smernice za iskazivanje obima akreditacije sertifikacionih tela za sertifikaciju osoba ATS-UP18

07.09.2017.Procedure/Uputstva

Smernice za iskazivanje obima akreditacije sertifikacionih tela za sertifikaciju osoba ATS-UP18 - izdanje/izmena: 1/2 - od 07.09.2017.