Navigacija

Sistem akreditacije u svetu, Evropi i Republici Srbiji

16.06.2011.Informativni materijal

Prezentacija dr Dejana Krnjaića na Trećoj specijalnoj konferenciji "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj“ u okviru 38. Godišnje nacionalne konferencije JUSK-a „Ka integrisanim sistemima“, Beograd, 8.06.2011. godine

Fajlovi